Product was successfully added to your shopping cart.
POMOČ PRI NAKUPU
(od 11.00 do 15:00)
031 689 999
01 585 17 94
0item(s)

Vaša košarica je prazna

NAJA VAS RAZVAJA

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri na FB strani NAJA SHOP – izbrani modni trendi Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri na FB strani NAJA SHOP Organizator nagradne igre je podjetje Naja Fashion d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Organizator nagradne igre se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre.

1. Trajanje nagradne igre. Nagradna igra poteka od navedenega datuma v objavi do navedenega datuma v objavi na FB strani NAJA SHOP

2. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja. Opis nagradne igre: je podrobneje opisan v objavi (www.facebook.com/najabtc ). V nagradnem žrebanju lahko sodelujete na načim opisan v objavi

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo: - Vse fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. - Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Z zgoraj navedenim sodelujoči sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre . V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo na Facebook strani NAJA SHOP sodelovali po pravilih opisanih v 2. in 3. točki teh pravil in pogojev.

4. Nagrada in njen prevzem. GLAVNA NAGRADA: Izdelek iz navedene kolekcije 2017 po lastni izbiri v vrednosti do “39,90 eur”. O nagradi bo nagrajenec obveščen po koncu nagradne igre. Glavno žrebanje bo 10.02.2017 na sedežu organizatorja igre. Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 15. dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, po zasebnem FB sporočilu pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s tem pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancem v zasebnem sporočilu na Facebook strani NAJA SHOP. Nagrada ni zamenljiva, ni prenosljiva in ni izplačljiva v denarju. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad NE podeli, če: • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre, • izžrebanec ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov pravočasno.

5. Žreb nagrad. Glavna nagrada (žreb ob zaključku nagradne igre): Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci možnost dobiti glavno nagrado (točka 3. in pogojev), ki predstavljajo različne vrednosti za končen žreb. Izid žrebanja je naključen. Žrebanje bo potekalo po načelu naključne izbire s seznama udeležencev. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Facebook strani NAJA SHOP, po zaključku nagradne igre.

6. Davki in akontacija dohodnine Nagrade podarja organizator nagradne igre Naja Fashion d.o.o.. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo za glavno nagrado, ki jo podeljuje, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija dohodnine bremeni organizatorja, bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine) bo organizator poročal davčnemu organu, in sicer za leto 2016, v katerem bo nagrada tudi izročena.

7. Izključitev odgovornosti Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

8. Varstvo osebnih podatkov Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator nagradne igre uporablja navedene osebne podatke (podatki Facebook profila sodelujočega: ime, priimek, e-mail, spol, rojstni datum, Facebook ID in druge podatke: mobilna telefonska številka, če jo sodelujoči vpiše) za namene trženja in obveščanja o akcijah ter ponudbah Naja Fashion d.o.o.. Naja Fashion d.o.o. se obvezuje, da bo spoštoval in varoval zasebnost sodelujočih v nagradni igri ter bo vse posredovane podatke obravnaval in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo. Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev te nagradne igre ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre, ali če je to dolžan storiti v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora posameznik podati zahtevek na e-poštni naslov: najabtc@gmail.com. S sodelovanjem v nagradni igri na Facebook strani NAJA SHOP sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

9. Vključenost podjetja Facebook / Facebook disclaimer Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook. ENG: This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You understand that you are providing your information to Naja Fashion d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana and not to Facebook.

10. Reševanje sporov V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

11. Veljavnost in objava pravil Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 14.09.2017.